tv-tv is an artist-run local TV-station in Copenhagen formerly known as the activist TV-station TV-STOP that has been broadcasting for more than 10 years. In 2004 a network of artists where asked if they would take over the station. A group of about 12 people agreed on basic terms and ideas of running a TV-station and producing television as visual artists. tv-tv is based in Folkets Hus, a squat of the 1970ties hosting different groups and organisations with a critical perspective to the challenges of the liberal climate of the Danish society.

tv-tv is based on a network of editorial teams producing programmes. I am part of the following two editorial groups;


Editorial groups:

Nærsyn

tv-tv er for os et forsøg på at skabe et fællesskab, som vi har savnet. Både omkring det, at lave og forbruge fjernsyn, men også i et større perspektiv, at benytte den offentlighed fjernsyn er til at kommunikere om det der optager os, det der styrer og kontrollerer os, og om det vi drømmer om kunne være.
Vi er indgået i et samarbejde på tv-tv, der i bund og grund handler om, at kigge ud ad vinduet. Arbejdet med fortsat at gøre tv-tv muligt handler i høj grad om, at gøre plads til flere stemmer i en bred offentlighed. Stemmer, som normalt ikke vil gøre sig godt på tv, som ikke passer ind i logikken hos de større medier. Vi har sat os for at stikke lidt i jorden og finde frem til det udgangspunkt, der gør eksempelvis en kunstnerdrevet tv-station mulig i en samtid, der primært identificerer helt andre behov og begærsrammer. I Folkets Hus, hvor tv-tv og andre netværksgrupper holder til, har vi udsigt til Folkets Park. Dette er et stykke jord i hjertet af Nørrebro, som udover forurening indeholder et højt koncentrat af historier. Parken og Folkets Hus er del af en levende historie, hvis mange aspekter ikke er nedfældet og dermed trukket frem som del af samtidens politiske, sociale og kulturelle grundlag. Dette kan naturligvis siges at gøre sig gældende for adskillige andre kvadratmeter på kloden, men her, omkring Folkets Hus, skal vi ikke grave særligt dybt eller stirre os blinde, for at få øje på alt fra iturevne underbukser til historiske milepæle, som vi kan lære noget af, ved at relatere det til omstændigheder i samtiden og andre globale og lokale miljøer. Fidusen med Nærsyn er at vi laver fjernsyn med udgangspunkt i hverdagen, der hvor vi arbejder og med de mennesker vi møder på gaden. Vi har valgt at åbne øjnene ved at kigge ud ad vinduet.
Nærsyn er ikke i modsætningsforhold til fjernsyn. Ofte skaber man billeder ved at distancere sig, især fra det, der foregår lige udenfor gadedøren. Med Nærsyn prøver vi at bruge det, der presser sig på, fordi vi snubler over det, som andre medier ofte vælger at overse.

Redaktionen består af Stine Eriksen & Kristina Ask

Redaktionen Nærsyn har blandt andet beskæftiget sig med fornyelsen af Folket Park. Vi har fulgt processen af hørringer og borgermøder, og interviewet forskellige involverede parter om forløbet, deres forventninger, håb og skuffelser.


Frit Flydende Fjernsyn

Hvad er det egentligt for en handling, at sidde foran et elektronisk apparat og give sig hen til det, der udsendes? Man både ser og lytter og bliver opslugt at de udsendte signaler. Denne (passive) handling kan tænde begær og sætter tanker igang. Den kan også slukke for bevidst tankevirksomhed og lade sindet opsluge af billeder i bevægelse.
Frit Flydende Fjernsyn laver blandt andet programmer, hvor lyd- og billedsiden adskilles og bliver to seperate rum. Man lytter til én kilde og ser en anden. Imellem disse to forskellige rum eller informationskilder dannes et tredie, hvor associationer mødes og danner nye billeder eller tankerækker.
Med denne form for fjernsyn ønsker vi at udfordre det dominerende hierarki i TV-formidling, hvor formidlingen og oplevelsen er styret af billedsiden. Vi ønsker at det begær, der nødvendigvis tændes og/eller søges opfyldt ved at se tv skal tilfredsstilles af udvekslingen mellem det der udsendes og seerens/lytterens egen fantasi og intellekt.
Vi tænker i radiobølger. Når radioen kører i baggrunden har fantasi og intellekt frit spil til at danne egne associationsrækker i forhold til det rum man befinder sig i. Vi håber at det, at høre/se frit flydende fjernsyn bliver en producerende fremfor konsumerende proces.

Redaktionen består af Christian Hillesø Kristina Ask m.fl.