Re/aktion

Download as pdf (2.4 MB)

Re/aktion is my graduation project from the Art Academy in Copenhagen 2003. It is a free news paper distributed in public spaces of Copenhagen, Århus and Malmö at libraries, cafés, educational institutions a.o.

The paper consists of texts and visual contributions presenting projects that in various ways suggest 'alternatives' to dominating notions of visual art and the relation to society. The contributors are both artists and activists from different generations representing a 'non-representative' group of people with a critical perspective to democracy using art and activism as contructive tool to interact and present alternative ways of producing and exchanging knowledge.

CONTRIBUTORS: Boykot Danmark (Boycott Denmark), Henning Christiansen, Kirsten Dufour, The Free University in Copenhagen, Freaksgallery, Jacob Fabricius, Jesper Goll & Morten Goll, Tarje Gullaksen, Christian Hillesø, Maria Karlsson, Kunstarbejdere Imod Krigen (Artworkers Against the War), Runo Lagomarsino, mia, Tone O. Nielsen, nogle Globale Rødder i bevægelse (some Global roots in movement), Khaled D. Ramadan, Katya Sander, Spacecampaign, Judith Schwartzbart, Finn Thybo Andersen, Johan Tirén, V3TO

Originator/editor: Kristina Ask

The project is supported by Nifca

CONTENT/

Kristina Ask: Kunst, aktivisme og kommunikation
Khaled D. Ramadan: Is Mecca Cola post-modern, post-colonial or post 9-11?
There is a war this is a weapon
Judith Schwartzbart: Cirkulationer
Boykot Danmark: Boykot Danmark - Sencored
V3TO: INFORMATION
Johan Tirén & Runo Lagomarsino: Waiting for the demonstration at the wrong time
Jesper Goll & Morten Goll: Demokrati er en god idé
Freaksgallery: Freaksgallery
Kristina Ask: Kunstens virkelighed
Jacob Fabricius: Sandwiched/Rent-A-Bench
Tone O. Nielsen: Flag Waving a.k.a. the Sliding of the Signifier
Tone O. Nielsen: Entry into the Imaginary
Khaled D. Ramadan: Suicide-bombers/martyrs video and site specific
Kristina Ask: Fortification
V3TO: This is what democracy looks like
Tarje Gullaksen: Café Lunden
mia: Det var alt hvad hun kunne gøre
Spacecampaign: Follow the Germans do apologize
Kunstarbejdere Imod Krigen: Spredt (krigs)modstand
Kirsten Dufour & Finn Thybo Andersen: El haber No (Det vil vi ikke)
nogle Globale Rødder i bevægelse: Den permanente globale krig
Det Fri Universitet i København: ABZ fra Det Fri Universitet i København
Maria Karlsson: L.A. 2003
Katya Sander: Ophidselsesskrift til kampen om sproget (for det man siger er man selv)

Kopenhagen:

[DK]

Hvad og hvorfor?

Mit værk hedder Re /aktion og består af en avis, der er installeret med citater, jeg har skrevet på væggen. Hele mit projekt rækker udenfor institutionen i og med at avisen er gratis og distribueres i København, Odense, Malmø og Århus med Copenhagen Post. Avisen får sit eget liv i det offentlige rum, og på den måde kommer mit projekt til mere at handle om gestus og koncept end om selve objektet. Avisen er måske ikke i sig selv kunst men kan ligge til grund for en debat og være begrebsdannende. Avisen rummer omkring 20 bidrag fra kunstnere, aktivister og kunstteoretikere, der forholder sig til emner, der optager dem lige nu. Det er på den måde forskellige bud på, hvordan kunst kan agere i samfundet.
De tekster har jeg medtaget i denne institutions-sammenhæng peger på et andet værkbegreb end det, som normalt ses i Kunstforeningens rammer. Lucy Lippard peger på, at en ny kunstpraksis må tage form delvist udenfor kunstinstitutionen og trække på eksempelvis sociale energier. I citatet af Hal Foster påpeges det, at kunstneren må have en anden rolle: ikke som producent af kunstobjekter men i stedet beskæftige sig med tegn i tiden. Hermed får beskueren også en anden rolle og bliver medaktør...