This text was brought in Provisorium published by Rooseum in relation to the exhibition Normalization 2006


Acting Normal


Acting Normal handler om repræsentation med udgangspunkt i mediernes udvælgelse og projektion af ’nyheder.’ I en aktuel offentlig debat, som finder sted på tværs af kontinenter, bruges den fundamentale ret til at ytre sig som argument for et moderne vestligt samfunds hævdelse af retten til, at repræsentere andre kulturer i et fremmedgørende billede. Et billede, der fastholder forskellige grupper som værende ’fremmede’ for hinanden, gør forskelle negative og øger eksisterende kulturelle, sociale og økonomiske barrierer.

Med budskaber om noget afgørende vigtig for konstruktionen af lokale virkeligheder, konfronterer nyheder os med referencerammer, der cementerer et ’udenfor.’ Læseren, den forbipasserende i offentlige rum, bliver en skærm, hvorpå normskabende billeder projiceres. Selv om alle mennesker er bevidste om nyheders inkluderende/ekskluderende mekanismer, sætter den daglige strøm af avisoverskrifter dagsordenen for ’det, man taler om.’ Nyheder er således et vigtigt led i en daglig generering, fastholdelse, overskridelse, modificering eller radikalisering af lokale normer.

Acting Normal er en iscenesættelse af udvalgte fragmenter af aktuelle, normdebaterende mediebudskaber fra forskellige dele af verden. Installationen imiterer et museums teatralske eksponering af ’døde, men autentiske’ objekter bag glas og ramme. Således bliver (gårs)dagens nyheder del af en selektiv historifisering af identitetsskabende konstruktioner, vist frem på en af tidens post-industrielle, synkende kultur-højborge. Et dekadent skuespil, hvor alt på samme tid er subjekt, budskab og den skærmen, hvorpå der projiceres.

Kristina Ask, marts 2006

Graffiti found in Copenhagen Spring 2006