DICTIONARY


DICTIONARY is a collective effort to define words, language, notions, terms, concepts, ideas, meanings, expressions, sayings – in other words means of communication. DICTIONARY has the format of a semi-anarchistic dictionary in which a group of participants have chosen the world of words and their meanings summed up in the final and first edition of DICTIONARY.

The editors have sought to challenge notions of ‘network’ and ‘common knowledge’ by distributing the invitation to contribute to the DICTIONARY through a web of colleagues, friends, family and their colleagues, friends and families. Who ever came across the invitation and chose to take up the challenge of contributing to the loosely defined concept of sharing knowledge and ideas, have unfolded words in ways they found suitable within the framework of a pocket size paperback.

The book contains texts of statements, ‘facts’, fictions, experiences, thoughts and ideas, in different languages, along with many visual contributions, and has references between the different contributions.

The main editorial task has been to put together all the collected material in order of the Latin alphabet. Our overall intention has been to gather different approaches to the use and perception of language, something that is continuously challenged by borders and barriers, both mental and physical ones. As Mimicry of the medium the DICTIONARY will hopefully challenge the dispositions and limits of disciplined communication, as well as being an important key as how to deal with these.

As the task of the project is quite extensive, and as the notions of ‘network’ and ‘common knowledge’ and ‘knowledge production’ have only been examined in a shallow ocean of words and their meanings, the first edition of DICTIONARY can be seen as an invitation to contribute to the future second edition.

You are hereby invited!

Please go to: Words At Your Fingertips

DICTIONARY is initiated and edited by Kristina Ask, Christian Hillesø, Mads Rasmussen and Mia Rosasco.

Contributors

DICTIONARY is licensed under the Creative Commons


[DANISH]

Bogen DICTIONARY kommer nu på gaden i København!

Det glæder vi os til at fejre på Cosy Bar i Studiestræde torsdag den 8. februar.

Alle er velkomne fra kl. 21.00, hvor vi vil byde på lidt mundgodt og lidt at skylle ordene ned med! Det vil være muligt at købe DICTIONARY for en særlig pris denne aften.

DICTIONARY er en kollektiv indsats for at definere ord, sprog, begreber, termer, ideer, tanker, meninger, udtryk, vendinger – med andre ord – kommunikationsformer. Formålet er at udfordrer, hvad vi forstår ved vidensproduktion og -udveksling.  I formatet af en semi-anarkistisk ordbog har en gruppe mennesker bidraget til en verden af ord og deres mening, samlet i den første udgave af DICTIONARY.

Redaktørernes mål har været at udfordre begreber som ‘netværk’ og ‘fælles viden’. Dette har vi blandt andet gjort ved at distribuere invitationen til DICTIONARY gennem kolleger, venner, familie og deres kolleger, venner og familie osv., osv. Dem, der faldt over invitationen og valgte at påtage sig udfordringen – at bidrage til et løst koncept om udveksling af viden og ideer – har forklaret ord på måder, de fandt passende indenfor rammen af en paperback i lommeformat.

DICTIONARY indeholder statements, ’fakta’, fiktioner, erfaringer, tanker, ideer og meget mere på forskellige sprog og som visuelle bidrag, alt sammen med referencer mellem de forskellige ord og deres forklaringer. Den redaktionelle opgave har bestået i, at sammensætte alle bidrag efter det latinske alfabet. Vores overordnede intention har blandt andet været at forbinde forskellige tilgange til brugen og forståelsen af sprog – et redskab, der til stadighed udfordres af grænser og barrierer af både mental og fysisk karakter.

Som en imitation på mediet – en ordbog – vil DICTIONARY forhåbentligt udfordre læserens valg og begrænsninger i den disciplinerede kommunikation, som sprog, ord og deres mening ofte udgør. Vi håber at DICTIONARY kan bidrage som redskab til at påvirke disciplineringen!

Eftersom intentionen med projektet er omfattende og eftersom begreber om ‘netværk’, ‘fælles viden’ og vidensproduktion kun er blevet undersøgt i begrænset omfang i denne første version af DICTIONARY, kan dette også ses som en invitation til at bidrage til den kommende og anden version!